Test


Hoe is jouw algemene ontwikkeling?

Boekdrukkunst – Johannes Gutenberg
 • Wie zorgden in de middeleeuwen voor verspreiding van kennis?
 • Hoe werkte het drukprocédé bij Gutenberg?
 • Welke rol had Maarten Luther bij de ontwikkeling van de boekdrukkunst?
Anatomie - Leonardo da Vinci
 • Waar gebruikte Da Vinci zijn kennis omtrent het menselijk lichaam voor?
 • Hoe kwam Da Vinci aan zijn materiaal om de anatomie van de mens te bestuderen?
 • In welke Franse stad overleed Da Vinci in 1516?
Wilhelmus
 • Hoeveel coupletten heeft het Wilhelmus?
 • Waar komen Willems benamingen "van Oranje" en "van Nassau" vandaan?
 • In welk jaar begon de volksopstand tegen Spanje?
Rembrandt
 • Met welke twee vrouwen heeft Rembrandt zijn leven gedeeld?
 • Welke persoon heeft Rembrandt het vaakst op zijn schilderijen geportretteerd?
 • Wat was de naam van Rembrandts zoon?
Zwaartekracht – Isaac Newton
 • Welke geleerde bedacht reeds in de 16de eeuw dat planeten zich rond de zon bewegen?
 • Wat was de titel van het belangrijkste wetenschappelijke werk dat Newton publiceerde?
 • Welke aardse verschijnselen kunnen door de zwaartekracht worden verklaard?
Giovanni Belzoni, ontdekker Egyptische kunstschatten
 • Door welke andere kunstschattenverzamelaar werd Belzoni dwarsgezeten?
 • Welke uit de rots gehakte tempel (eerbetoon aan Ramses II) met 4 kolossale beelden ervoor ontdekte Belzoni?
 • Hoe maakte Belzoni in latere jaren kenbaar dat hij als eerste iets had ontdekt?
Steen van Rosetta
 • Wat was de naam van de Fransman die het in 1822 lukte de taal van het oude Egypte te ontcijferen?
 • Hoe kon de steen van Rosetta de sleutel vormen tot de ontcijfering van Egyptische hiërogliefen?
 • Wat geven Egyptische hiërogliefen weer?
Brailleschrift – Louis Braille
 • Welke handicap had Louis Braille vanaf z'n vijfde jaar?
 • Wat wordt verstaan onder het brailleschrift?
 • Waaruit bestaat het brailleschrift?
De telefoon – Alexander Graham Bell
 • Welk beroep oefende Bell oorspronkelijk uit?
 • Wat was de naam van de assistent van Bell?
 • 15 jaar voordat Bell dat deed, had iemand anders de telefoon al uitgevonden. Wie?

De auto - Daimler & Benz

 • Waardoor zijn zowel Daimler als Benz van belang geweest voor de ontwikkeling van de auto?
 • Welke invloed had Ford op de autoproductie?
 • Hoeveel auto's rijden er op het ogenblik ongeveer op aarde rond?

Kodak

 • Wat was de naam van de eerste directeur van Kodak, alsmede uitvinder van de fotocamera met fotorol?
 • Wat was de naam van de eerste goedkope Kodak-camera (box van karton)?
 • Wat wilde deze directeur met deze camera bereiken?

Draadloze telefonie – Marconi

 • Wat zijn morse-tekens en waarvoor werden zij gebruikt?
 • Waarom had vooral de zeevaart veel interesse voor de draadloze telefonie?
 • Welke radio- (en later televisie-)omroeporganisatie heeft Marconi mede opgericht?

Sigmund Freud

 • Hoe wordt de behandeling genoemd die Sigmund Freud toepaste op mensen met merkwaardige lichamelijke klachten?
 • Waarom was Freud geïnteresseerd in dromen?
 • Wat wordt verstaan onder het Oedipuscomplex?
Wereldtentoonstelling 1900 in Parijs
 • Welk bouwwerk werd het symbool van de wereldtentoonstelling van 1900?
 • Wat wordt op een wereldtentoonstelling getoond?
 • Welke in 1900 getoonde uitvinding had vooral een bijdrage aan de snelle industriële ontwikkeling geleverd?

Het vliegtuig - de gebroeders Wright

 • Wat voor fabriek hadden de gebroeders Wright origineel?
 • Sinds wanneer is het vliegtuig in gebruik als personenvervoer?
 • Wie vloog in 1929 voor het eerst non-stop over de Atlantische Oceaan?

Eerste bioscoop in VS

 • ​Wie zou je kunnen zien als de uitvinders van de bioscoopfilm?
 • Hoe werden de eerste bioscopen genoemd?
 • Wat is de titel van de eerste geluidsfilm?

Einstein

 • Wat is het bekendste werk van Einstein?
 • Waar staan de letters voor in: E = MC²?
 • Hoeveel bedraagt de absolute snelheid?

Aardbeving San Francisco

 • Welke kracht had de aardbeving van 18 april 1906?
 • Welke voordelen bracht de aarbevingsramp?
 • Hoe lang duurde het voor San Francisco weer was opgebouwd?

Ontdekking Zuidpool - Roald Amundsen

 • Uit welk land was Amundsen afkomstig?
 • Wat was de naam van de Brit die ook probeerde als eerste op de Zuidpool te komen?
 • Wat gebruikte Amundsen op zijn expeditie om zich te verplaatsen?

Titanic

 • Door welke oorzaak kwam de Titanic tot zinken?
 • Waarom waren er zo weinig reddingsboten aan boord?
 • Hoeveel passagiers en bemanningsleden vonden de dood?

Het atoom

 • Hoe ziet het atoommodel van Rutherford eruit?
 • Waaruit bestaat de kern van een atoom?
 • Wie wordt wel de vader van de moderne atoomtheorie genoemd?

Begin W.O. I

 • Welke moord was de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog?
 • Welke landen waren allemaal betrokken bij de Eerste Wereldoorlog?
 • Hoeveel mensen vonden de dood in de Eerste Wereldoorlog?

Ontstaan radio

 • Wat was het onderwerp van de allereerste radio-uitzending ooit?
 • Welk Amerikaans radiostation bundelde in 1919 de verschillende patenten die met radio-uitzendingen te mken hadden?
 • Wanneer werden live-uitzendingen over het nieuws op de radio gebracht?

Drooglegging in de VS

 • Wat wordt verstaan onder "drooglegging"?
 • Wat is de naam van de organisatie die zich inzet tegen alcoholgebruik?
 • Welke bekende gangster werd rijk door de illegale handel in alcohol?

Fascisme in Italië

 • Wat was de bijnaam van Mussolini, de fascistische leider van Italië?
 • Wat zijn de peilers van het fascisme?
 • Welke kant koos Mussolini in de Tweede Wereldoorlog?

De schat van Toetanchamon

 • Waar bevond zich het graf van Toetanchamon, dat in 1922 werd ontdekt?
 • Hoe heette de Egyptoloog die het graf van Toetanchamon ontdekte?
 • Wat maakte het graf van Toetanchamon zo uniek?

Televisie

 • Hoe heet de uitvinder van de televisie?
 • Wat was de eerste cartoon die op tv werd uitgezonden?
 • Wat werd er getoond op de eerste nieuwsuitzending op tv?

Eerste raket

 • Welke Franse schrijver vormde een grote inspiratiebron voor de eerste raketbouwers?
 • Wie perfectioneerde in de Tweede Wereldoorlog de raket als wapen?
 • In welk jaar werd de eerste mens op de maan gebracht

Lindbergh eerste solovlucht over Atlantische Oceaan

 • Wat was de naam van het vliegtuig waarin Charles Lindbergh de Atlantische Oceaan overvloog?
 • Wat waren de vertrek- en aankomstplaatsen van Charles Lindberghs eerste solovlucht over de Atlantische Oceaan?
 • Welke "essentiële" voorzieningen had Lingbergh niet aan boord van zijn vliegtuig?

The Jazz Singer – eerste geluidsfilm

 • Hoe heette de hoofdrolspeler in "The Jazz Singer"?
 • Waar was de inhoud van "The Jazz Singer" op gebaseerd?
 • Wat was de titel van de eerste geluidsfilm in Engeland?

Ontdekking penicilline

 • Hoe heet de ontdekker van penicilline?
 • Op welke manier werd penicilline ontdekt?
 • Welke ontwikkeling van medicijnen heeft de ontdekking van penicilline in gang gezet?

Empire State Building

 • Hoe is te verklaren dat er in Manhattan zoveel wolkenkrabbers zijn?
 • Welke aanpassing moest men doen om bij de oplevering van het Empire State Building het hoogste gebouw ter wereld te zijn?
 • Hoeveel verdiepingen telt het Empire State Building?

Hitler kanselier Duitsland

 • Wie was president van Duitsland toen Hitler in 1933 aan de macht kwam?
 • Wat is de titel van Hitlers boek, waarin hij zijn ideeën gestalte gaf?
 • Wat was de aanleiding in 1933 om de communistische partij in Duitsland te verbieden?

Jesse Owens op Olympische Spelen Berlijn

 • In welk jaar waren de Olypische Spelen onder Hitlers bewind in Berlijn?
 • Welke traditie werd bij deze Olympische Spelen gestart?
 • Op welke onderdelen van deze Olypische Spelen won Jesse Owens goud?

Eerste straalvliegtuig

 • Wat was het eerste bestuurde straalvliegtuig?
 • Waardoor stond de ontwikkeling van straalmotoren in Duitsland bijna 2 jaar stil?
 • Met welke straaljager kwam Duitsland in 1944 op de markt?

Begin WO II

 • Wat wordt beschouwd als het begin van de Tweede Wereldoorlog?
 • Wat wordt verstaan onder een "Blitzkrieg"?
 • Welke Engelse politicus nam zitting in het oorlogskabinet van Groot Brtittannië?

Pearl Harbor

 • Wat is Pearl Harbor?
 • Waarom voerden de Japanners in december 1941 een bombardement uit op Pearl Harbor?
 • Waardoor voelde de Amerikaanse president Roosevelt zich verraden door Japanse keizer Hirohito?

V2-raket

 • Waar staat de "V' voor in V2-raket?
 • Wie had de leiding bij de ontwikkeling van dit wapen?
 • Door welke mensen werd de productie van de V2-raket uitgevoerd?

D-Day

 • Op welke datum werd D-Day uitgevoerd?
 • Welke Amerikaanse en Britse generaal voerden de landing in Normandië uit?
 • Wat zijn de 5 invasienamen van de stranden waarop de invasie plaatsvond?

Ontdekking Holocaust

 • Hoeveel joden werden er in de Tweede Wereldoorlog vermoord?
 • Noem drie vernietigingskampenkampen.
 • Wie wordt, naast Adolf Hitler, gezien als bedenker van de jodenonderdrukking?

Duitsland capituleert

 • In welk land kwamen de Amerikanen en Britten voor het eerst aan land om de rest van Europa te bevrijden?
 • De Britse en Amerikaanse legers naderden aan het eind van de oorlog Berlijn vanuit het westen; welke legermacht naderde Berlijn vanuit het oosten?
 • Wat deed Adolf Hitler aan het eind van de oorlog?

Hiroshima

 • Welke andere Japanse stad, naast Hiroshima, werd door een atoombom verwoest?
 • Welke naam was aan de bommenwerper gegeven die de bom op Hiroshima gooide?
 • Wie was de leider van de groep die de atoombom ontwikkelde?

De computer

 • Wat wordt verstaan onder binaire getallen?
 • Wie had in 1642 de eerste rekenmachine gebouwd?
 • Uit welke onderdelen moest een computer bestaan, volgens Von Neuman in 1945?

Moord op Gandhi

 • Welke studie had Mahatma Gandhi afgerond?
 • Wat was Gandhi's ideaal?
 • Hoe wilde Gandhi zijn ideaal bereiken?

Ontstaan staat Israël

 • Welk land beheerde het gebied dat tegenwoordig Israël heet?
 • In welk jaar ontstond de onafhankelijke staat Israël?
 • Hoe heette de eerste minister-president van Israël?

Eerste waterstofbom

 • Welke bijnaam was aan de eerste waterstofbom gegeven?
 • Welke vorm neemt de rookwolk bij een ontplofte waterstofbom aan?
 • Hoe krachtig is een waterstofbom in vergelijking tot een atoombom?

Stormramp 1953

 • Op welke datum vond de stormramp van 1953 plaats?
 • Welke Nederlandse provincies ondervonden veel schade van de ramp?
 • Tot welk verdedigingssysteem tegen het water vormde deze stormramp de aanleiding?

Spoetnik - begin verovering van de ruimte

 • Welke land lanceerde de eerste satelliet?
 • Wat bevond zich aan boord van de Spoetnik-2?
 • Wat was de naam van de eerste Amerikaanse satelliet?

Castro 'bevrijdt' Cuba

 • Welke dictator werd door Fidel Castro afgezet?
 • Met hoeveel mensen werd Cuba uiteindelijk bevrijdt?
 • Welk politiek systeem werd op Cuba ingevoerd door Castro?

Picasso

 • Welke kunstvormen beheerste Picasso?
 • In welk land werd Picasso geboren?
 • Welk dier komt regelmatig in Picasso's werk terug?

Yuri Gagarin eerste mens in de ruimte

 • Uit welk land was Yuri Gagarin afkomstig?
 • Wanneer durfden de VS met een gerust hart een mens de ruimte in te sturen?
 • Hoe heette de eerste Amerikaanse ruimtevaarder?

De Berlijnse muur

 • In welk jaar werd begonnen met de bouw van de Berlijnse muur?
 • Waarom werd de Berlijnse muurn gebouwd?
 • In welk jaar werd de grens tussen Oost- en West-Berlijn weer geopend?

De dood van Marilyn Monroe

 • Wat was de echte naam van Marilyn Monroe?
 • Met welke mannen is Marilyn Monroe getrouwd geweest?
 • Hoe oud is Marilyn Monroe geworden?

Elfstedentocht 1963

 • Hoe lang is de Elfstedentocht?
 • Wie won de Elfstedentocht van 1963?
 • Wat wordt verstaan onder "klunen"?

Beatlemania

 • Uit welke vier personen bestond de Beatles?
 • Wat was de eerste hit van de Beatles in Engeland?
 • Welke invloed hadden de Beatles op cultureel, politiek en sociaal vlak?

Mars op Washington M.L. King

 • Wat was het doel van de "mars op Washington" in 1963?
 • Waarom was het Lincoln monument in Washington als eindpunt uitgekozen?
 • Wat waren de terugkerende woorden (13 keer) in de toespraak van Martin Luther King?

Moord op John F. Kennedy

 • In welke stad werd president John F. Kennedy vermoord?
 • Wie werd gearresteerd op verdenking van de moord op John F. Kenndy?
 • Wat gebeurde twee dagen na zijn arrestatie met de moordenaar van John F. Kennedy?

Oorlog in Vietnam

 • Tegen welke groep waren de oorlogshandelingen van de VS gericht?
 • Wat zorde ervoor dat er zoveel protesten tegen deelname van de Amerikanen aan de Vietnamoorlog waren?
 • Welke Amerikaanse president besloot in 1973 tenslotte tot terugtrekking van de VS-troepen uit Vietnam?

Huwelijk Beatrix en Claus

 • Op welke datum huwden Beatrix en Claus?
 • In welke stad vond de huwelijksvoltrekking van Beatrix en Claus plaats?
 • Waardoor werden de feestelijkheden rond het huwelijk van Beatrix en Claus ontsierd?

Moord op Martin Luther King

 • ​Waaruit blijkt de rassenongelijkheid in de VS eind jaren 50, begin jaren 60?
 • Welke geheime terreurorganisatie verzette zich tegen gelijke rechten van gekleurde mensen?
 • In welk jaar werd Martin Luther King vermoord?

Studentenopstand mei 1968

 • Op welke instituties richtte de kritiek van de studenten in mei 1968 zich?
 • Wie was de studentenleider van de studenten in West-Berlijn?
 • Onder wiens leiding stonden de studenten in Parijs?

Moord op Robert Kennedy

 • Welke politieke carrière had Robert Kennedy in dienst van zijn broer John?
 • Hoe wist Robert Kennedy (samen met anderen) in 1962 een kernoorlog te voorkomen?
 • Door wie werd Robert Kennedy vermoord?

Escher

 • Over welk tekentechnisch conflict gaat het veelal in het grafische werk van Escher?
 • Hoe werkte Escher dit conflict in zijn werk uit?
 • Wat wordt verstaan onder "metamorfoses"?

Hippies, love, peace & pop

 • Wat maakte Amsterdam in de jaren 60/70 wereldberoemd?
 • Welke ex-Beatle kwam naar Amsterdam om in bed te demonstreren voor liefde en vrede?
 • Waar werd het eerste grote popconcert in de openlucht in Nederland gehouden?

Rellen op Koninginnedag

 • Waartegen demonstreerden extreem linkse jongeren in 1969 op Koninginnedag?
 • Wat gebeurde op Koninginnedag 1969 op de Dam in Amsterdam?
 • Hoe groot was de schade, die op Koniginnedag 1969 in Amsterdam werd aangericht?

Bezetting Maagdenhuis

 • Welke functie had het Maagdenhuis voor de Universiteit van Amsterdam?
 • Welke Nederlandse schrijver bezocht de studenten ten tijde van de Maagdenhuisbezetting?
 • Wat wilden de studenten met de bezetting van het Maagdenhuis bereiken?

Man op de maan

 • Wat was de naam van de eerste mens die voet op de maan zette?
 • Wat werd aangegeven met de woorden: "The Eagle has landed"?
 • Welke historische woorden werden bij het voor de eerste keer betreden van de maan uitgesproken?

Ontwikkeling audiovisuele apparatuur

 • Uit welk jaar stamt de eerste Nederlandse radiozender?
 • Wat was in 1969 in de geluidsweergave vooral een nieuwe ontwikkeling?
 • Welke nieuwe ontwikkeling in beeld en geluid werd getoond op de Firato van 1969?

Hair

 • Uit welk land kwamen de spelers in Hair
 • Waardoor werd de hippiewereld gekenmerkt?
 • Waardoor werd het slotnummer een grote happening?

Marine veegt Dam schoon

 • Wat was in de jaren 60/70 de benaming voor jongeren die op de Dam in Amsterdam sliepen?
 • Welke groep zorgde voor ontruiming van de Dam, nadat de burgemeester besloten had dat er niet meer op de Dam geslapen mocht worden?
 • Van wie had deze groep opdracht gekregen de Dam te ontruimen?

Burgeroorlog in Noord-Ierland

 • Welke twee groepen stonden in Noord-Ierland sinds eind jaren 60 tegenover elkaar?
 • Waardoor werden de rellen in Noord-Ierland steeds gewelddadiger?
 • Wat moet worden verstaan onder "Bloody Sunday"?

Palestijnse 'Zwarte September' terroristen op Olympische Spelen München

 • In welk jaar werden de Olympische Spelen in München gehouden?
 • Hoeveel slachtoffers maakten de 'Zwarte September' terroristen?
 • Hoe is de escalatie van deze terreurdaad van 'Zwarte September' terroristen te verklaren?

Eerste islamitische gebedshuis in Nederland

 • Welke voorschriften heeft de mohammedaanse godsdienst?
 • Waaruit zijn de voorschriften van de mohammedaanse godsdienst afkomstig?
 • Wat wordt verstaan onder de "Ka'aba"?

WK voetbal 1974

 • Tegen welk land kwam Nederland in de finale van het WK voetbal 1974 uit?
 • Waardoor kreeg Nederland al vroeg in de finalewedstrijd van het WK voetbal 1974 een penalty?
 • Wat was de eindstand van de finale WK voetbal 1974?

Watergate

 • Wat was er in het Watergate-gebouw in Washington gevestigd?
 • Hoe probeerde president Nixon de afluisterzaak (bekend geworden als Watergate-schandaal) te verdoezelen?
 • Waarop was het voorstel tot afzetting van Nixon in 1974 gebaseerd?

Het Zwanenmeer

 • Wie schreef de muziek voor Het Zwanenmeer?
 • Hoe heten de twee hoofdrollen in Het Zwanenmeer?
 • Welke Nederlands balletdanser en -danseres vertolkten in 1974 de hoofdrollen in Het Zwanenmeer?

Einde Vietnamoorlog

 • Wat voor soort bommen werden in de Vietnamoorlog veelal gebruikt?
 • Hoe probeerden de VS Noord-Vietnam onder druk te zetten vredesbesprekingen te laten lukken?
 • Hoe eindigt de Vietnamoorlog?

Paalwoningen van Blom

 • In welke stad kwamen de eerste paalwoningen, bedacht door Piet Blom?
 • Wat voor soort woningen had Piet Blom eerder al gebouwd?
 • Hoe ziet een paalwoning eruit?

De Molukse kwestie

 • Welke gijzelingsacties werden in 1975 door Zuid-Molukse jongeren in Nederland uitgevoerd?
 • Welke gijzelingsacties voerden Zuid-Molukse jongeren in 1977 uit in Nederland?
 • Wat was het ideaal van deze Zuid-Molukse jongeren?

De dood van Elvis Presley

 • Wat was de bijnaam van Elvis Presley?
 • Wat was de naam van Elvis' huis?
 • Hoe heette Elvis' manager?

Eerste reageerbuisbaby

 • Wat was de naam van de eerste reageerbuisbaby?
 • Bij welke oorzaak van onvruchtbaarheid bij vrouwen kan een reageerbuisbevruchting een uitkomst bieden?
 • Hoe gaat een reageerbuisbevruchting in zijn werk?

Gijzeling 52 Amerikanen in ambassade Teheran

 • Hoe heette de grote islamitische leider, die in 1979 uit ballingschap naar Iran terugkeerde en in Iran een islamitische staat verstigde?
 • Welke strikte levenswijze moest na 1979 in Iran worden gevolgd?
 • Hoelang duurde de gijzeling van het Amerikaanse ambassadepersoneel Teheran?

Juliana treedt af, Beatrix volgt op

 • Op welke datum gaf koningin Juliana de troon over aan koningin Beatrix?
 • In welke stad vond de inhuldiging van koningin Beatrix plaats?
 • Welke groep probeerde de feestelijkheden te verstoren?

Stierenrennen in Pamplona

 • Wat gebeurt er elk jaar op de feestdag San Firmin in Pamplona?
 • Wat maakt dit evenement extra gevaarlijk?
 • Hoeveel mensenlevens kostte dit evenement in 1980?

John Lennon vermoord

 • In welk jaar en in welke stad werd John Lennon vermoord?
 • In welke Nederlandse plaats hebben de Beatles ooit een keer opgetreden?
 • Hoe oud is John Lennon geworden?

Dagboek Anne Frank vrijgegeven

 • Wie heeft het originele dagboek van Anne Frank na de Tweede Wereldoorlog in bezit gehad?
 • Wat voor uitlatingen van Anne Frank waren eerder niet gepubliceerd?
 • In welk jaar werd de hele tekst van het dagboek uitgegeven?

Huwelijk Charles & Diana

 • In welke Londense kathedraal zijn Charles en Diana getrouwd?
 • Welk beroep had Lady Diana Spencer voor haar huwelijk met prins Charles?
 • Hoe heet het paleis van de koningin in Londen?

Decembermoorden in Suriname

 • Waarom werden in 1982 in Suriname tientallen journalisten, advocaten en vakbodsleiders gearresteerd, volgens de regering?
 • Wat was de naam van de regeringsleider van Suriname, die verantwoordelijk was voor de gebeurtenissen op 8 december 1982?
 • Hoeveel gevangenen zijn op 8 december 1982 in Suriname geëxecuteerd?

Internet

 • Wie heeft het internet ontwikkeld?
 • Voor welke dienst ontstond eind jaren 50 in de VS een "internet"?
 • Wat zijn de twee belangrijkste bouwstenen van het World Wide Web?

Pioneer 10 verlaat het zonnestelsel

 • Waarvoor werd Pioneer 10 ontworpen?
 • Hoe ver was Pioneer 10 van de aarde verwijderd toen het laatste signaal opgevangen werd?
 • Wat staat in het bericht dat Pioneer 10 bij zich heeft voor wie hem ooit vindt?

Demonstraties tegen kruisraketten

 • In welke twee steden worden in 1981 en in 1983 demonstraties tegen kernraketten gehouden?
 • Welk lid van het Koninklijk Huis schaart zich in 1983 achter de demonstranten tegen kruisraketten?
 • Hoeveel mensen doen mee aan de demonstratie van 1983?

Ontvoering Alfred Heineken

 • Wat was de naam van de chauffeur van Fredy Heineken die samen met hem ontvoerd werd?
 • Hoe verliep het contact tussen de familie en de ontvoerders?
 • Op welke plek werden Freddy Heineken en zijn chauffeur gevangen gehouden?

Aids

 • Wat betekent de afkorting "aids"?
 • Wat gebeurt er in je lichaam als je aids hebt?
 • Hoe kun je besmet worden met het virus dat aids veroorzaakt (hiv)?

Annie M.G. Schmidt

 • Noem enkele figuren uit de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt.
 • Welke genres heeft Annie M.G. Schmidt beoefend?
 • Wat had Annie M.G. Schmidt nog graag willen schrijven?

Dikke van Dale

 • Hoeveel delen kent de Dikke Van Dale?
 • Hoeveel nieuwe woorden zijn in elke nieuwe druk van het Van Dale woordenboek opgenomen?
 • Welk criterium wordt gehanteerd om nieuwe woorden in een nieuwe druk van het Van Dale woordenboek op te nemen?

Perestrojka in de Sovjet-Unie

 • Wie was de hoogste machthebber die in 1985 in de Sovjet-Unie veranderingen doorvoerde?
 • Wat betekenen de woorden "perestrojka" en "glasnost"?
 • Hoe kon een West-Duitse jongen van 19 jaar met een vliegtuigje de katalisator van de vernieuwingen in de Sovjet-Unie worden?

Heizeldrama

 • Tussen welke twee voetbalteams ging de finale van de Europacup I in 1985?
 • In welke stad stond het Heizelstadion, waar in 1985 tijdens de Europacup I-finale 39 doden vielen?
 • Welke voetbalclub won in 1985 de Europacup I?

Ramp Challenger

 • Wat was bijzonder aan de bemanning van de space shuttle Challenger?
 • Hoe kon de hele wereld getuige zijn van de ramp met de Challenger?
 • Wat was de oorzaak van de ramp met de Challenger?

Kernramp Tsjernobyl

 • Hoelang duurde het voordat president Gorbatsjov een officieel communiqué gaf na de kernramp in Tsjernobyl?
 • Wat heeft de kernramp in Tsjernobyl ons geleerd?
 • Welke maatregelen werden in Nederland getroffen om besmetting met radio-actieve straling te voorkomen?

Oscar voor De Aanslag

 • Wie regisseerde de film De Aanslag?
 • Voor welke film kreeg de regisseur van De Aanslag eerder een Oscarnominatie?
 • Welke andere prijs werd de film De Aanslag toegekend?

Cd's

 • Welke platenperserij gaat in 1987 cd's maken?
 • Hoe ziet het productieproces van cd's eruit?
 • Welke nieuwe ontwikkelingen met de cd zag men in 1987?

Ontvoering Gerrit Jan Heijn

 • Wat stuurt de ontvoerder aan de familie als bewijs dat hij Gerrit Jan Heijn heeft ontvoerd?
 • Waardoor kon de ontvoerder van Gerrit Jan Heijn worden gepakt?
 • Waar had de ontvoerder van Gerrit Jan Heijn diens lichaam begraven?

Willem Drees overleden

 • Wat was de bijnaam van Willem Drees?
 • Welke belangrijke wet heeft Willem Drees ingevoerd?
 • Waar heeft Willem Drees tijdens zijn politieke loopbaan voor gezorgd?

Oranje Europees kampioen

 • Welke twee voetballers scoorden tijdens de finale van de Europese Kampioenschappen van 1988?
 • Tussen welke landen ging de finale van de Europese Kampioenschappen in 1988?
 • Welke land werd in de halve finale van de Europese Kampioenschappen in 1988 verslagen door Nederland?

Twee van Breda

 • In welke Bredase gevangenis verbleven de twee oorlogsmisdadigers sinds de Tweede Wereldoorlog?
 • Wat waren de namen van de laatste twee (van de oorspronkelijke vier) oorlogsmisdadigers, die nog gevangen zaten in 1989?
 • Wat hadden de "twee van Breda" op hun geweten?

Bloedbad Plein van de Hemelse Vrede

 • In welke stad bevindt zich het Plein van de Hemelse Vrede?
 • Waartegen demonstreerden de studenten op het Plein van de Hemelse Vrede?
 • Welke wapens zette de regering in om de studenten van het Plein van de Hemelse Vrede te verdrijven?

Fatwa over Rushdie

 • Wat moet worden verstaan onder het begrip "fatwa"?
 • Welke discussies riep de fatwa over Salman Rushdie op?
 • Hoe heet de streng islamitische wet, volgens welke Rushdie vermoord moet worden?

Joop van den Ende start met commerciële televisie

 • Wat was de naam van de zender, waarmee Van den Ende commerciële tv in Nederland wilde starten?
 • Waardoor was Van den Ende al bekend geworden?
 • Hoe worden commerciële zenders en Nederland 1, 2 en 3 (NPO 1, 2 en 3) betaald?

Val van de Berlijnse muur

 • Op welke datum ging de Berlijnse muur open voor alle burgers van de DDR?
 • Wat bracht president John F. Kennedy tot zijn uitspraak: "Ich bin ein Berliner"?
 • Welke Amerikaanse president riep uiteindelijk zijn ambtsgenoot van de Sovjet-Uniue Gorbatsjov op de muur te openen?

Vrijlating Mandela

 • Op welk eiland zat Nelson Mandela 18 jaar gevangen?
 • Na hoeveel jaar gevangenschap werd Nelson Mandela vrijgelaten en hoe oud was hij toen?
 • Wat behelsde het Zuid-Afrikaanse systeem van apartheid?

Vincent van Gogh

 • Tot welke schilderstroming behoren de schilderijen van Van Gogh die hij vanaf 1886 maakte?
 • In welke Franse streek maakte Van Gogh zijn belangrijkste schilderijen (o.a. Zonnebloemen, Sterrenacht en Korenveld met Kraaien)?
 • Hoe komt Vincent van Gogh in 1890 aan zijn einde?

Karel Appel

 • Tot welke groep kunstenaars uit de jaren '50 wordt Karel Appel gerekend?
 • Hoe verandert Appels schilderstijl in zijn New Yorkse tijd?
 • Noem een uitspraak die van toepassing is op Karel Appels schilderstijl.

'Desert Storm' - Golfoorlog

 • Wat was de aanleiding tot deze Golfoorlog?
 • Hoe heetten de president van de VS en Irak die deze oorlog met elkaar aangingen?
 • Waarom was deze oorlog politiek gezien geen succes?

Oorlog op de Balkan

 • Wat was de aanleiding tot deze Balkanoorlog?
 • Welke (voormalig Joegoslavische) landen zijn uiteindelijk ontstaan uit deze Balkanoorlog?
 • Wat is de naam van de Servische president die gezien wordt als aanstichter van deze Balkanoorlog?

Einde van de Sovjet-Unie

 • Waarom werd president Gorbatsjov in 1991 door zijn eigen medewerkers afgezet?
 • Wie had vervolgens, nadat Gorbatsjov opnieuw was geïnstalleerd, feitelijk de macht in handen in de Sovjet-Unie?
 • Waardoor kon deze president van de Russische federatich ondanks weerstand tegen zijn hervormingen de macht behouden?

Bijlmerramp

 • Wat was de naam van het Amsterdamse flatgebouw waarop op 4 oktober 1992 een Jumbojet neerstortte?
 • Uit welk land was deze Jumbojet afkomstig?
 • Wat was de oorzaak van deze Bijlmerramp?

Vredesakkoord Israël - Palestijnen 

 • Wat zijn de namen van de leiders van Israël en de PLO, die in 1992 een vredesakkoord sluiten?
 • Over welke gebieden in Israël krijgen de Palestijnen beperkt zelfbestuur?
 • Drie jaar later wordt de Israëlische leider vermoord; door wie?

Aardbeving Los Angeles

 • Hoe krachtig was de aardbeving van Los Angeles op 17 januari 1994?
 • Wat waren de directe gevolgen van deze aardbeving?
 • Wat maakte de aardbeving van 1994 in Los Angeles tot de duurste uit de Amerikaanse geschiedenis tot dan toe?

Volkerenmoord Rwanda

 • Welke twee bevolkingsgroepen staan in Rwanda tegenover elkaar?
 • Wat was de aanleiding voor de massale slachtingen die in 1994 plaatsvonden?
 • Hoeveel mensen zijn bij benadering in 1994 bij deze genocide vermoord?

Rechtszaak O.J. Simpson

 • Van welke twee moorden werd O.J. Simpson verdacht?
 • Waardoor was O.J. Simpson landelijk bekend?
 • Wat was de bijnaam van O.J. Simpsons advocaten?

IRT-affaire

 • Wat werd in 1994 door een parlementaire enquêtecommissie onderzocht?
 • Waar staat de afkorting IRT voor?
 • Wat is politie en justitie toegestaan om bewijzen tegen leiders van misdaadorganisaties te verzamelen?

Bomaanslag Oklahoma City

 • Hoeveel doden waren er te betreuren bij de bomaanslag op het overheidsgebouw in Oklahoma City in 1995?
 • Hoe heten de twee plegers van de bomaanslag op het overheidsgebouw in Oklahoma City in 1995?
 • Waardoor konden de aanslagplegers van Oklahoma City worden aangehouden?

Srebrenica

 • Hoe heet de Bosnisch-Servische generaal die Srebrenica inneemt en in 1995 duizenden mensen laat vermoorden?
 • Hoe heet de Nederlandse bevelhebber van Dutchbat in Srebrenica?
 • Wat zijn de politieke gevolgen in Nederland van de val van Srebrenica?

Affaire Dutroux

 • Welke vier meisjes heeft Dutroux zeker ontvoerd en vermoord?
 • Hoe heten de twee meisjes die in 1996 uit de kelders van Dutroux worden bevrijd?
 • Hoe wordt de demonstratieve protestoptocht van 300.000 Belgen tegen de Belgische machthebbers door Brussel genoemd?

Schaap Dolly gekloond

 • Waar werd in 1997 voor het eerst een volwassen zoogdier gekloond?
 • Hoe gaat het klonen van een dier in zijn werk?
 • Welke voordelen van klonen zijn er?

Ajax-supporter gedood

 • Wat was de naam van de Ajaxfan die bij rellen in 1997 werd doodgeslagen door Feyenoordsupporters?
 • Waar hadden de Ajax- en Feyenoordfans op 23 maart 1997 afgesproken om te gaan vechten?
 • Welke wapens werden bij deze "veldslag" tussen Ajax- en Feyenoordsupporters gebruikt?

Deltawerken klaar

 • Na welke ramp werd besoten tot het bouwen van de Deltawerken?
 • Wat zijn de Deltawerken?
 • In welk jaar waren de Deltawerken gereed?

Dood prinses Diana

 • Hoe heette de partner van prinses Diana die met haar in het auto-ongeluk omkwam?
 • Met wie was prinses Diana van 1981 tot 1992 getrouwd geweest?
 • Wat waren mogelijke oorzaken van het fatale auto-ongeluk, waarbij prinses Diana om het leven kwam?

Stille tochten tegen zinloos geweld

 • Wie werd in 1997 in Leeuwarden "zomaar" doodgeschopt?
 • Wat was de aanleiding van de ruzie in september 1997, waarbij zinloos geweld werd gebruikt?  
 • Wat werd in Nederland - vooral in stoeptegels terug te vinden - het symbool van protest tegen zinloos geweld?

Aanklacht Bill Clinton

 • Met wie had Bill Clinton sinds 1995 een buitenechtelijke relatie?
 • Hoe heette de Openbare Aanklager in het proces tegen Bill Clinton?
 • Waar werd Bill Clinton uiteindelijk van beschuldigd in het proces dat leidde tot de stemming voor een afzettingsprocedure in 1998?

Vuurwerkramp Enschede

 • Welke vuurwerkfabriek ontplofte op 13 mei 2000 in Enschede?
 • Welke wijk in Enschede werd door de vuurwerkramp geheel weggevaagd?
 • Hoeveel slachtoffers vielen er bij de vuurwerkramp in Enschede?

Enschede en Volendam, nalatige overheid

 • Wat was de naam van het café in Volendam, waar op oudejaarsavond 2000 brand uitbrak?
 • Waardoor kon de brand in het café in Volendam op oudejaarsavond 2000 zulke rampzalige gevolgen krijgen?
 • Hoe heette de eigenaar van het café in Volendam, waar op oudejaarsavond 2000 een rampzalige brand uitbrak?

Verloving prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta

 • Uit welk land is Máxima Zorreguieta afkomstig?
 • Wat voor gevoeligheden waren er t.a.v. de vader van Máxima bij de verloving van Willem-Alexander en Máxima?
 • Welke maatregel t.a.v. de vader van Máxcima wordt er genomen bij het voorgenomen huwelijk van Willem-Alexander en Máxima?

11 september 2001: aanval op de VS

 • Welk gebouiw in New York werd op 11 september 2001 door een terroristische actie verwoest?
 • Welke terroristische organistatie eiste de aanslagen van 11 september in de VS op?
 • Wat was de naam van de leider van de terroristische organisatie die de aanslagen van 11 september 2001 in de VS pleegde?

Afghanistan oorlog

 • Welke  groepering was sinds 1989 aan de macht in Afghanistan?
 • Wat houdt de strenge islamitische sharia in?
 • Hoe werd de aanval op Afghanistan door Amerika en Engeland, ingezet in oktober 2001, genoemd?

Huwelijk Willem-Alexander & Máxima

 • Op welke datum traden Willem-Alexander en Máxima in het huwelijk?
 • In welke stad werden zowel het burgerlijk als het kerkelijk huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima gesloten?
 • Wat was er bijzonder aan de kerkdienst bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima?

Grote zege Pim Fortuyn bij gemeenteraadsverkiezingen

 • In welke stad stemde in maart 2002 1/3 van de kiezers op de partij van Pim Fortuyn?
 • Met welke partij deed Pim Fortuyn in 2002 met de gemeenteraadsverkiezingen mee?
 • Welke politieke partij wilde absoluut niet met Fortuyn samenwerken in 2002?

Moord op Pim Fortuyn

 • Noem een veelzeggende uitspraak van Pim Fortuyn.
 • Op welke datum werd Pim Fortuyn in Hilversum doodgeschoten?
 • Wat was de naam van de moordenaar van Pim Fortuyn? 

Oorlog in Irak

 • Waar beschuldigde Bush in de aanloop van de oorlog in Irak Saddam Hoessein van?
 • Met welk ander land begon Amerika de oorlog in Irak?
 • Hoe was de houding van de Verenigde Naties t.a.v. de oorlog in Irak?

Saddam Hoessein gevangen genomen

 • Hoe lang duurde de zoektocht van de Amerikanen naar Saddam Hoessein in de oorlog in Irak?
 • Waar had Saddam Hoessein zich verstopt voor de Amerikanen?
 • Welke relatie bestond er tussen Saddam Hoessein en het plaatsje waar hij in zich schuilhield?

Conrector Terra College doodgeschoten

 • Wat was de naam van de conrector van het Terra College, die in 2004 werd neergeschoten door een leerling?
 • Op welke plaats in de school werd de conrector van het Terra College in het hoofd geschoten?
 • Wat was waarschijnlijk de aanleiding voor de moord op de conrector van het Terra College?

Terreur in Europa: Madrid - Londen

 • Wat was het doelwit van de terreuractie op 11 maart 2004 in Madrid?
 • Waar werden op 7 juli 2005 in Londen bommen tot ontploffing gebracht?
 • Wat is bekend van de zelfmoordterroristen van 7 juli 2005 in Londen?

Moord op Theo van Gogh

 • Welke islamkritische film maakte Theo van Gogh samen met Ayaan Hirschi Ali?
 • Op welke manier werd Theo van Gogh in 2004 om het leven gebracht?
 • Wie was de moordenaar van Theo van Gogh?

Tsunami in Zuid-Oost Azië

 • Op welke datum vond de ramp met de Tsnunami in Zuid-Oost Azië plaats?
 • Welke landen werden vooral getroffen door de tsunami in Zuid-Oost Azië?
 • Hoe ontstaat een tsunami?

Orkaan Katrina

 • Welke Amerikaanse stad wordt getroffen door orkaan Katrina?
 • Wat werd duidelijk over de bevolking van het door orkaan Katrina getroffen gebied? 
 • Hoeveel mensen vonden bij de ramp van orkaan Katrina de dood?

"Fitna"

 • Welke Nederlandse politicus maakte de film "Fitna"?
 • Waardoor veroorzaakte "Fitna" bij verschijnen in 2008 niet heel veel onrust?
 • Wat vond minister-president Balkenende van de film "Fitna"?

Kredietcrisis

 • Welke grote zakenbank gaat in 2008 als eerste failliet?
 • Welke Nederlandse banken moeten door de overheid ondersteund worden om een faillissement te voorkomen?
 • Wat is de naam van de IJslandse bank, waar veel Nederlandse spaarders hun geld op hadden staan en die wel failliet ging?

Aboutaleb burgemeester van Rotterdam

 • Welke functie bekleedde Aboutaleb voordat hij tot burgemeester van Rotterdam werd benoemd?
 • Waarom was Sörensen, voorzitter van Leefbaar Rotterdam, tegen de benoeming van Aboutaleb tot burgemeester van Rotterdam?
 • Hoe stond de PvdA, als grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad, tegenover de benoeming van Aboutaleb tot burgemeester van deze stad?

Barack Obama gekozen tot president VS

 • Wat was er zo bijzonder aan de benoeming van Barack Obama tot president van de VS?
 • Welke twee slogans gebruikte Barack Obama tijdens zijn verkiezingscampagne?
 • Wie was Obama's republikeinse tegenstander bij de presidentsverkiezing?

Vliegtuigongeluk Schiphol

 • Van welke luchtvaartmaatschappij was het vliegtuig dat op 25 februari 2009 vlakbij Schiphol neerstortte?
 • Hoeveel mensen kwamen bij dit vliegtuigongeluk op 25 februari 2009 om het leven?
 • Wat was de oorzaak van de vliegtuigcrash op 25 februari 2009 bij Schiphol?

Aanslag Koninginnedag 2009

 • Welke kritiek kregen leden van het Koninklijk Huis in 2009 te verduren?
 • In welke stad werd in 2009 Koninginnedag gevierd?
 • Wat was de naam van de man die een aanslag wilde plegen op de bus met de Koninklijke familie?

Dood Michael Jackson

 • Wat was de bijnaam van Michael Jackson?
 • Waaraan is Michael Jackson overleden?
 • Wat was de oorzaak van Michael Jacksons dood?

WikiLeaks

 • Wat doet WikiLeaks?
 • Wat is de naam van de man die WikiLeaks heeft opgericht?
 • Waarom zien de VS in WikiLeaks een groot gevaar?

Euroschulden

 • Hoe konden de schulden in Griekenland zo hoog oplopen dat er een financiële crisis ontstond?
 • Hoe groot is het noodfonds van de eurolanden en het IMF?
 • Welke drie landen buiten Griekenland zitten nog meer in financiële problemen?

Uitlevering Joran van der Sloot

 • In welke land zit Joran van der Sloot gevangen?
 • Voor welke moord werd Joran van der Sloot aangeklaagd?
 • Hoe heette de vrouw die op Aruba verdween na een avondje stappen van Van der Sloot?

Harry Mulisch overleden

 • Welke twee schrijvers behoorden met Harry Mulisch tot "de grote drie" van de Nederlandse literatuur?
 • Verklaar vanuit Mulisch' biografie waarom "oorlog" en "goed en kwaad" de inhoud zijn werk bepaalden.
 • Noem twee titels van bestsellers van Harry Mulisch.

Misbruik katholieke kerk

 • Waar vond het seksuele misbruik door katholieke priesters meestal plaats?
 • Waar wijdt bisschop Punt het seksuele misbruik door de katholieke priesters aan?
 • Wat is de naam van de man die het onderzoek naar het misbruik binnen de katholieke kerk heeft geleid?

Arabische lente

 • Wat wordt verstaan onder "Arabische lente"?
 • Hoe is de Arabische lente begonnen?
 • Noem drie landen, waar de Arabische lente heeft plaatsgevonden.

Osama Bin Laden gedood

 • Welke aanslagen uit 2001 werden aan terroristenleider Osama Bin Laden toegeschreven?
 • In welk gebied heeft Osama Bin Laden zich schuilgehouden?
 • Bij welke stad werd Osama Bin Laden uiteindelijk gevonden en gedood?

Terreuraanslagen Noorwegen

 • In welke gedeelte van Oslo pleegde Anders Breivik op 22 juli 2011 zijn eerste aanslag?
 • Hoe heet het eiland waar Anders Breivik op 22 juli 2011 een bloedbad aanrichtte onder jongeren?
 • Waarom pleegde Anders Breivik naar eigen zeggen de aanslagen op 22 juli 2011 in Noorwegen?

Skiongeluk prins Friso

 • Naar welke wintersportplaats in Oostenrijk gaat de Koninklijke familie elk jaar op wintersport?
 • Wat gebeurde er in 2012 met prins Friso tijdens zijn wintersportvakantie?
 • Met wie was prins Friso getrouwd en hoeveel kinderen hadden zij?

Burgeroorlog Syrië

 • Wat is de naam van de dictator die in Syrië aan de macht is?
 • Waarom kunnen de Verenigde Naties niet ingrijpen in de burgeroorlog in Syrië?
 • Welk land wil niet langer zwijgend toekijken terwijl duizenden mensen omkomen en besluit als eerste op egen gezag in te grijpen?

Vonnis Robert M.

 • Hoeveel kinderen zou Robert M. seksueel misbruikt hebben?
 • Aan welke drie misdrijven heeft Robert M. zich - buiten zijn eigen seksuele misbruik - nog meer schuldig gemaakt?
 • Welke straf kreeg Robert M. opgelegd?

Rellen in Haren na oproep Faceboek

 • Waarom nodigde een meisje in Haren mensen uit naar haar huis te komen?
 • Hoe verloopt de avond waarop de mensen bij het meisje "uitgenodigd" waren?
 • Waar gaat de discussie over die n.a.v. de rellen volgend op "uitnodiging" van het meisje in Haren wordt gevoerd?

Grensrechter overleden na mishandeling

 • Wat was de naam van de grensrechter die in Almere door jonge voetballers werd mishandeld?
 • Welke discussie laaide op nadat de mishandelde grensrechter in Almere was overleden?
 • Op welke wijzen werd de dood van de mishandelde grensrechter herdacht?

Koning Willem-Alexander

 • Op welke datum volgde Willem-Alexander zijn moeder, koningin Beatrix, op als koning?
 • Welke omstandigheden gaven aan het feest dat de troonsbestijging door Willem-Alexander had moeten zijn een minder feestelijk tintje?
 • Waar werd de broer van Willem-Alexander, prins Friso, begraven nadat hij na zijn skiongeluk een jaar in coma had gelegen?

Examenfraude

 • Wat was de naam van de middelbare school in Rotterdam, waarvan 11 leerlingen zich in 2013 schuldig maakten aan examenfraude?
 • Van welk vak lekte het examen het eerst uit, zodat 17000 leerlingen in Nederland dat examen pas een dag later konden maken dan gepland?
 • Wat waren de gevolgen van de examenfraude voor de leerlingen van deze school?

Spionage door NSA

 • Welke onthullingen werden er over de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA gedaan?
 • Wat is de naam van de man die de onthullingen rond de veiligheidsdienst NSA deed?
 • In welk land is de man die de onthullingen rond de veiligheidsdienst NSA deed ondergedoken om straf te ontlopen?

Zwarte Pietendiscussie

 • Waar gaat sinds 2014 de "Zwarte Pietendiscussie" over?
 • Welke internationale organisatie, die zich o.m. bezighoudt met internationaal recht, mondiale veiligheid en behoud van mensenrechten, bemoeide zich met de Zwarte Pietendiscussie?
 • Wat is volgens de internationale organisatie, die zich o.m. bezighoudt met internationaal recht, mondiale veiligheid en behoud van mensenrechten, de kern van het probleem?

Strijd tegen IS

 • Waar staan de letter "IS" voor?
 • In welke landen wil IS vooral haar doel bereiken?
 • Wat voor afschrikwekkende videoboodschappen stuurt IS de wereld in?

MH17

 • Wat was de "MH17"?
 • Wat gebeurde er met de MH17?
 • Hoeveel mensen vonden de dood bij de ramp met de MH17?

Aanslag Charlie Hebdo

 • Wat is "Charlie Hebdo"?
 • Wat probeerde Charlie Hebdo teweeg te brengen?
 • Waarom werd er een aanslag gepleegd op Charlie Hebdo?

Steeds meer vluchtelingen naar Europa

 • Vanuit welk Europees land proberen veel vluchtelingen het westen van Europa te bereiken?
 • Hoeveel vluchtelingen proberen dagelijks per trein verder te komen?
 • Wat is een "Schengenland"?

Opnieuw aanslagen in Parijs

 • In welke Parijse concertzaal werd in 2015 een aanslag gepleegd?
 • Wat zouden de mannen die in de Parijse concertzaal een gijzeling begonnen hebben geroepen?
 • Welke hoogwaardigheidsbekleder was aanwezig bij de voetbalwedstrijd Frankrijk-Duitsland toen twee terroristen zich aldaar opbliezen?

Warenhuis V&D failliet

 • Wat was de naam van het restaurant van V&D?
 • Wat was de bedoeling van het faillissement van V&D?
 • Hoe reageerde het personeel van V&D op het faillissement?

Johan Cruijff overleden

 • Bij welke Nederlandse clubs heeft Cruijff gespeeld?
 • Met welk vast rugummer speelde Cruijff sinds (30 oktober) 1970?
 • Van welke clubs is Cruijff trainer geweest?

Brexit

 • Welke Britse premier organiseerde in juni 2016 een referendum over blijven in de Europese Unie?
 • Wat was de (onverwachte) uitslag van het Britse referendum over blijven in de Europese Unie?
 • Wat is de naam van de Britse premier die onderhandelingen over de Brexit sinds maart 2017 voert?

Terrorisme in Europa

 • In welke Franse stad rijd op 14 juli 2016 een vrachtwagen op een menigte in?
 • Tijdens welk evenement wordt in Berlijn in december 2016 een aanslag gepleegd?
 • Welke terroristische organisatie eist de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen in 2016, gepleegd in Frankrijk, België (Brussel) en Duitsland?

Mislukte staatsgreep in Turkije

 • Wie zou volgens Turkse president Erdogan achter de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 zitten?
 • Hoe is de reactie van Erdogan op de staatsgreep van juli 2016?
 • Hoe reageert de Nederlandse premier Rutte als Turkse Nederlanders zich al te nadrukkelijk profileren?

Trump gekozen tot president VS

 • Tussen welke kandidaten ging de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016?
 • Wat deed Trump voordat hij tot president van de VS werd gekozen?
 • Welke slogan gebruikte Trump tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016?

Donald Trumps eerste jaar als president VS

 • Welke slogans hanteert Trump veelal om zijn beleid te kenmerken?
 • Welk communicatiemiddel gebruikt Trump voornamelijk om zijn meningen met de burgers van de VS te delen? 
 • Welk groot onderzoek wordt er gedaan naar Trumps presidentsverkiezing?

Aardbevingen Groningen

 • Wat veroorzaakt de aardbevingen in Groningen?
 • Welk dorp werd in 2018 door een aardbeving getroffen?
 • Wat is de naam van de verantwoordelijke minister van economische zaken?

Stephen Hawking overleden

 • Op welk onderdeel van de wetenschap was Stephen Hawking een autoriteit?
 • Waardoor heeft Stephen Hawkig een groot gedeelte van zijn leven in een rolstoel gezeten?
 • Wat is de titel van de bestseller die Stephen Hawking heeft geschreven?

Ontmoeting Trump - Kim

 • Sinds wanneer waren Noord- en Zuid-Korea met elkaar in oorlog?
 • In welke stad vond de topontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un plaats?
 • Wat waren de voornaamste eisen van Trump bij de onderhandelingen?

Klimaatakkoord

 • Wat is een van de grootste gevaren van de opwarming van het klimaat voor Nederland?
 • Welk klimaatdoel m.b.t. CO2-reductie is er gesteld?
 • Welke concrete doelen worden in het klimaatakkoord gesteld?