Over Ons


Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat (jonge) mensen over een grote kennis van algemene zaken beschikken. De oorzaak daarvan zou kunnen liggen in de digitalisering, of in de hectische tijden waarin we leven en waarin we onszelf niet meer de tijd gunnen kennis voor de langere termijn op te slaan, of in een verschuiving van interesses... Hoe het ook zij, daar is een probleem aan het ontstaan en wellicht is dat probleem er al.

Sprekers en schrijvers van artikelen en boeken, zowel als documentairemakers bedienen zich namelijk van algemene kennis. Zij gaan hoe dan ook uit van algemene voorkennis over de onderwerpen die zij aansnijden. Voor diegenen die die voorkennis niet hebben, gaat informatie verloren.

Zeker in het onderwijs, waar leerlingen en studenten gevraagd wordt teksten te duiden en te interpreteren, is algemene kennis onontbeerlijk. Daar zal dus aandacht aan moeten worden besteed, wil een boodschap tot zijn recht komen.

Uiteraard gebeurt dat op middelbare scholen ook bij veel schoolvakken, desalniettemin lijkt dat a) niet voldoende te zijn, b) door leerlingen niet toegepast te worden in andere vakgebieden en buiten de leeromgeving.

En dus is het zaak een overkoepelend vak als “algemene ontwikkeling” te ontwikkelen.

                                  

Wat is nu eigenlijk een bruikbare definitie van “algemene ontwikkeling”?

Hanteerbaar lijkt de volgende: “Algemene ontwikkeling is van veel zaken genoeg weten om een normaal, alledaags gesprek of een normale, alledaagse tekst te kunnen volgen.”

Schrijvers en sprekers gaan uit van een zekere basiskennis, zonder welke mededelingen niet ten volle begrepen kunnen worden. Duidelijk is dat het de leerlingen (generaliserend) ontbreekt aan voldoende feitenkennis op dit brede gebied.


De tweede opgave is: welke selectie moet worden toegepast? Waar moet je beginnen binnen alles wat van belang geacht mag worden als basiskennis? Het wachten is nog steeds op het boek Algemene ontwikkeling voor dummies (liefst met bijbehorende dvd), maar tot dat op de markt verschijnt, kunnen we ons prima behelpen met beeldmateriaal dat algemeen voorhanden is.

Als leidraad bij deze site zijn daarom de volgende dvd-series genomen, waarvan gelukkig veel filmpjes op YouTube te bekijken zijn:

  • Milestones of the 20th century
  • 50 Jaar NOS-journaal
  • NOS-jaaroverzicht
  • Mijlpalen van de Wetenschap
  • De onvergetelijke jaren
  • Uw/jouw geboortejaar in beeld
  • Schokkend wereldnieuws
  • Hollands Glorie en
  • The world heritage,

aangevuld met onderwerpen die iedereen paraat zou moeten hebben, zoals wie er tot het koningshuis behoren, welke politieke partijen in de Tweede Kamer zitten, wat ons belastingstelsel inhoudt, welke maatschappelijke organisaties er zoal zijn en hoe de sociale zekerheid in Nederland geregeld is. Het beeldmateriaal heeft als bijkomend voordeel dat het inspeelt op de visuele instelling van veel jonge mensen. Bovendien beklijven beelden sowieso beter dan geschreven teksten (zei Confucius niet al: “één beeld zegt meer dan duizend woorden”?).

Daarnaast is het van belang dat het nieuws wordt bijgehouden. Daarin wordt immers de algemene-ontwikkelingscanon verder vormgegeven.      

                                                      

Rob de Ruiter is docent Nederlands op Lyceum Ypenburg te Den Haag. Vanaf 2008 heeft hij aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van dit vak. In 2013 is de site van Algemene Ontwikkeling gelanceerd.